Monday, 25 June 2018

బౌద్ద దేవాలయాన్ని పసుపురంగుతో ముంచెత్తుతున్న 1,400 ఏళ్ల చైనీస్ జింగో ట్రీ డ్రాప్స్ (ఆకులు):....ఫోటోలు


జింగో ట్రీ అని పిలువబడే ఈ చెట్టుకు మరో పేరున్నది. బ్రతికున్న జీవస్థశిల. 200 మిల్లియన్ సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి వాతావరణ ప్రభావానికి దెబ్బతినకుండా అలాగే ఉన్నది. మరోవిధంగా చెప్పాలంటే డైనాసర్లు భూమిని పరిపాలించునప్పటి నుండి ఈ చెట్టు ఉన్నదట.

No comments:

Post a Comment